اخبار و اطلاعیه ها
_______________________________________

جشنواره بين‌المللي پژوهشی شيخ طوسی(قدس سره) جهت تبیین و تولید دانش دینی، قرآنی و توسعه نظریه‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون و براساس نیازها و انتظارات جهانی، همه‌ساله برگزار می‌گردد. این جشنواره همچنین خاستگاه و بستر مناسبی برای شناسایی، معرفی و تقدیر از نوآوری‌های علمی و آثار برتر پژوهشی پژوهشگران المصطفی(ص) است.

جشنواره در یک نگاه
_______________________________________
90
27000
25000
20
پیش نشست ها
_______________________________________

کمیته علمی جشنواره

دوره جشنواره: 21
تاریخ برگزاری : 29/01/2019
مکان برگزاری : قم

کمیته مشورتی فراخوان مقاله

دوره جشنواره: 21
تاریخ برگزاری : 20/01/2019
مکان برگزاری : قم

اولین پیش نشست تخصصی بیستمین جشنواره شیخ طوسی در اصفهان

دوره جشنواره: 20
تاریخ برگزاری : 04/10/2017
مکان برگزاری : اصفهان

برگزیدگان دوره های پیشین
_______________________________________