لیست پایان‌نامه‌های فارسی مرتبط با موضوع‌ «تمدن اسلامی»

 

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۱۱۵۱۰۲۰

گسترش اسلام و شکل‌گيري تمدن اسلامي در آسياي مرکزي از آغاز تا انقراض سامانيان/ نگارش محمد نادر آيت.- به راهنمايي سيدحسين فلاح‌زاده با مشاوره محمدالله اکبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز جهاني علوم اسلامي، دانشکده مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، گروه تاريخ اسلام، رشته فقه و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۶.

۱۱۵۱۷۰۰

آثار و پيامدهاي نهضت ترجمه در تمدن اسلامي/ نگارش محمد باقر حسني.- به راهنمايي نعمت‌الله صفري فروشاني با مشاوره محمدالله اکبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز جهاني علوم اسلامي، دانشکده مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، گروه تاريخ اسلام، رشته فقه و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۱۵۲۵۸۲

فرهنگ و تمدن اسلامي در آسياي مرکزي از سقوط سامانيان تا دوره مغولان/ نگارش عصمت‌الله احمدي.- به راهنمايي سيدحسين فلاح‌زاده با مشاوره حسن شانه‌چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز جهاني علوم اسلامي، دانشکده مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، گروه تاريخ اسلام، رشته فقه و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۶.

۱۱۵۱۹۹۴

نقش آل بويه در پيشرفت فرهنگ و تمدن اسلامي (با تاکيد بر نقش دانشمندان شيعي معاصر آل بويه)/ نگارش سيدمهدي سجادي.- به راهنمايي حسين مرادي نسب با مشاوره منصور داداش نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز جهاني علوم اسلامي، دانشکده مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، گروه تاريخ اسلام، رشته فقه و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۶.

۱۱۵۲۴۵۳

نقش جنگ‌هاي صليبي در انتقال تمدن اسلامي به غرب/ نگارش سيدعبدالروف رضايي.- به راهنمايي محمدالله اکبري با مشاوره نعمت‌الله صفري فروشاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز جهاني علوم اسلامي، دانشکده مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، گروه تاريخ اسلام، رشته فقه و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۵.

۱۱۵۲۱۴۰

نقش مسلمانان در انتقال تمدن اسلامي به اروپا (با تاکيد بر عصر امويان اندلس)/ نگارش محمد جان رضواني.- به راهنمايي محمدجواد نجفي با مشاوره سيدحسين فلاح‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مرکز جهاني علوم اسلامي، دانشکده مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، گروه تاريخ اسلام، رشته فقه و معارف اسلامي) ؛ ۱۳۸۶.

۱۱۵۲۷۸۴

فرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو فاطميان (از آغاز تا زمان الحاکم بالله ۲۹۷ - ۴۱۱ هـ. ق.)/ محمد انور فروزان.- به راهنمايي سيدعليرضا واسعي با مشاوره غلام‌حسن حسين‌زاده شانه‌چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه جامعه المصطفي (ص) العالميه، دانشکده مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، رشته تاريخ اسلام) ؛ ۱۳۸۶.

 

نقش تمدن اسلامي در تمدن جهاني/ ناظم بيشکيف.- به راهنمايي حسن نوربخش.- کارشناسي (دانشگاه دانشگاه ملي قرقيزستان، دانشکده دانشکده شرق شناسي، رشته اسلامي شناسي) ؛ ۲۰۰۷م. = ۱۳۸۶.

 

نقش تمدن اسلامي در تمدن جهاني/ ناظم بيشکيف.- به راهنمايي حسن نوربخش.- کارشناسي (دانشگاه دانشگاه ملي قرقيزستان، دانشکده دانشکده شرق شناسي، رشته اسلامي شناسي) ؛ ۲۰۰۷م. = ۱۳۸۶.

۱۲۵۱۳۵۶

نقش احاديث امام صادق (ع) در شکل‌گيري علوم و تمدن اسلامي/ دانش‌پژوه محسن علي مطهري.- به راهنمايي ناصر رفيعي محمدي با مشاوره محمدعلي رضائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه جامعه المصطفي (ص) العالميه، دانشکده مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)، رشته تفسير و علوم قرآن) ؛ ۱۳۸۷.

 

نقش عضدالدوله در تحول تمدن اسلامي/ دانش‌پژوه شاميل نريمان‌اف.- به راهنمايي محمدرضا باراني با مشاوره حسن حسين‌زاده شانه‌چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه جامعه المصطفي (ص) العالميه، دانشکده مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)، رشته تاريخ تمدن) ؛ ۱۳۸۷.

 

فرهنگ و تمدن اسلامي در ماوراء النهر (دوره مغولان و تيموريان)/ دانش‌پژوه معراج‌الدين رسول‌اف.- به راهنمايي محمدرضا باراني با مشاوره علي الله‌اکبري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه جامعه المصطفي (ص) العالميه، دانشکده مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)، رشته تاريخ تمدن اسلامي) ؛ ۱۳۸۸.

۱۱۵۲۱۴۵

نقش سلطان حسين بايقرا در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامي در هرات/ دانش‌پژوه علي جعفري.- به راهنمايي غلامحسين حسين‌زاده شانه‌چي با مشاوره محمد هادي خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه جامعه المصطفي(ص) العالميه، دانشکده مجتمع آموزش عالي امام خميني(ره)، گروه تاريخ تمدن، رشته تاريخ اسلام) ؛ ۱۳۸۹.

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved