حضرت آیة‌الله اعرافی


[212رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[172رای]دکتر محمدجعفر علمي


[200رای]دکتر محمدجعفر علمي


[201رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[279رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[203رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[17رای]دکتر مهدی امیدی


[15رای]دکتر مهدی امیدی


[20رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[18رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[15رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[16رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[15رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[12رای]دکتر شهاب الدین صدر


[16رای]حضور مسئولین در مراسم


[22رای]دکتر شهاب الدین صدر


[12رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[12رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[16رای]حضور مسئولین در مراسم


[15رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[12رای]سالن قدس


[13رای]مهمانان خارجی در مراسم


[15رای]مهمانان خارجی در مراسم


[18رای]مهمانان خارجی در مراسم


[12رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[12رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[10رای]تجلیل از نفرات برتر


[16رای]تجلیل از نفرات برتر


[14رای]تجلیل از نفرات برتر


[15رای]تجلیل از نفرات برتر


[7رای]تجلیل از نفرات برتر


[14رای]تجلیل از نفرات برتر


[12رای]تجلیل از نفرات برتر


[15رای]تجلیل از نفرات برتر


[23رای]لوح یادبود


[17رای]سالن قدس


[16رای]سالن قدس


[20رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[58رای]اهدای جوایز


[57رای]مهمانان خارجی


[60رای]اهدای جوایز


[61رای]اهدای جوایز


[14رای]اهدای جوایز


[17رای]اهدای جوایز


[16رای]دکتر شهاب الدین صدر


[14رای]دکتر شهاب الدین صدر


[17رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[15رای]دکتر محمدجعفر علمي


[19رای]دکتر مهدی رجایی و دکتر شهاب الدین صدر


[13رای]اهدای جوایز


[14رای]آيت الله اعرافي


[20رای]دکتر محمدجعفر علمي


[12رای]دکتر شهاب الدین صدر


[15رای]

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved