حضرت آیة‌الله اعرافی


[252رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[212رای]دکتر محمدجعفر علمي


[238رای]دکتر محمدجعفر علمي


[237رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[314رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[237رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[48رای]دکتر مهدی امیدی


[43رای]دکتر مهدی امیدی


[47رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[47رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[45رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[49رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[46رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[41رای]دکتر شهاب الدین صدر


[48رای]حضور مسئولین در مراسم


[49رای]دکتر شهاب الدین صدر


[44رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[46رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[49رای]حضور مسئولین در مراسم


[52رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[46رای]سالن قدس


[44رای]مهمانان خارجی در مراسم


[45رای]مهمانان خارجی در مراسم


[48رای]مهمانان خارجی در مراسم


[47رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[53رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[48رای]تجلیل از نفرات برتر


[49رای]تجلیل از نفرات برتر


[48رای]تجلیل از نفرات برتر


[40رای]تجلیل از نفرات برتر


[43رای]تجلیل از نفرات برتر


[46رای]تجلیل از نفرات برتر


[43رای]تجلیل از نفرات برتر


[42رای]تجلیل از نفرات برتر


[48رای]لوح یادبود


[44رای]سالن قدس


[49رای]سالن قدس


[47رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[93رای]اهدای جوایز


[92رای]مهمانان خارجی


[87رای]اهدای جوایز


[92رای]اهدای جوایز


[48رای]اهدای جوایز


[47رای]اهدای جوایز


[47رای]دکتر شهاب الدین صدر


[45رای]دکتر شهاب الدین صدر


[43رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[46رای]دکتر محمدجعفر علمي


[48رای]دکتر مهدی رجایی و دکتر شهاب الدین صدر


[51رای]اهدای جوایز


[50رای]آيت الله اعرافي


[54رای]دکتر محمدجعفر علمي


[46رای]دکتر شهاب الدین صدر


[44رای]

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved