حضرت آیة‌الله اعرافی


[228رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[187رای]دکتر محمدجعفر علمي


[215رای]دکتر محمدجعفر علمي


[216رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[290رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[218رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[31رای]دکتر مهدی امیدی


[29رای]دکتر مهدی امیدی


[30رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[30رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[27رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[30رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[27رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[25رای]دکتر شهاب الدین صدر


[28رای]حضور مسئولین در مراسم


[31رای]دکتر شهاب الدین صدر


[26رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[25رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[29رای]حضور مسئولین در مراسم


[28رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[25رای]سالن قدس


[26رای]مهمانان خارجی در مراسم


[29رای]مهمانان خارجی در مراسم


[31رای]مهمانان خارجی در مراسم


[26رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[29رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[27رای]تجلیل از نفرات برتر


[29رای]تجلیل از نفرات برتر


[26رای]تجلیل از نفرات برتر


[25رای]تجلیل از نفرات برتر


[24رای]تجلیل از نفرات برتر


[27رای]تجلیل از نفرات برتر


[26رای]تجلیل از نفرات برتر


[23رای]تجلیل از نفرات برتر


[30رای]لوح یادبود


[30رای]سالن قدس


[27رای]سالن قدس


[28رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[74رای]اهدای جوایز


[71رای]مهمانان خارجی


[71رای]اهدای جوایز


[70رای]اهدای جوایز


[26رای]اهدای جوایز


[26رای]اهدای جوایز


[29رای]دکتر شهاب الدین صدر


[27رای]دکتر شهاب الدین صدر


[28رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[31رای]دکتر محمدجعفر علمي


[32رای]دکتر مهدی رجایی و دکتر شهاب الدین صدر


[25رای]اهدای جوایز


[28رای]آيت الله اعرافي


[35رای]دکتر محمدجعفر علمي


[26رای]دکتر شهاب الدین صدر


[26رای]

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved