حضرت آیة‌الله اعرافی


[207رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[171رای]دکتر محمدجعفر علمي


[191رای]دکتر محمدجعفر علمي


[196رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[272رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[198رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[10رای]دکتر مهدی امیدی


[11رای]دکتر مهدی امیدی


[13رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[12رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[12رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[10رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[11رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[7رای]دکتر شهاب الدین صدر


[7رای]حضور مسئولین در مراسم


[9رای]دکتر شهاب الدین صدر


[6رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[6رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[10رای]حضور مسئولین در مراسم


[8رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[7رای]سالن قدس


[8رای]مهمانان خارجی در مراسم


[7رای]مهمانان خارجی در مراسم


[12رای]مهمانان خارجی در مراسم


[9رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[9رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[6رای]تجلیل از نفرات برتر


[9رای]تجلیل از نفرات برتر


[10رای]تجلیل از نفرات برتر


[10رای]تجلیل از نفرات برتر


[7رای]تجلیل از نفرات برتر


[9رای]تجلیل از نفرات برتر


[10رای]تجلیل از نفرات برتر


[13رای]تجلیل از نفرات برتر


[18رای]لوح یادبود


[11رای]سالن قدس


[11رای]سالن قدس


[12رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[54رای]اهدای جوایز


[50رای]مهمانان خارجی


[53رای]اهدای جوایز


[56رای]اهدای جوایز


[11رای]اهدای جوایز


[8رای]اهدای جوایز


[11رای]دکتر شهاب الدین صدر


[8رای]دکتر شهاب الدین صدر


[10رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[9رای]دکتر محمدجعفر علمي


[14رای]دکتر مهدی رجایی و دکتر شهاب الدین صدر


[10رای]اهدای جوایز


[8رای]آيت الله اعرافي


[16رای]دکتر محمدجعفر علمي


[12رای]دکتر شهاب الدین صدر


[9رای]

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved