حضرت آیة‌الله اعرافی


[207رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[171رای]دکتر محمدجعفر علمي


[190رای]دکتر محمدجعفر علمي


[196رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[272رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[198رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[7رای]دکتر مهدی امیدی


[6رای]دکتر مهدی امیدی


[7رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[8رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[6رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[5رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[6رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[5رای]دکتر شهاب الدین صدر


[5رای]حضور مسئولین در مراسم


[7رای]دکتر شهاب الدین صدر


[5رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[5رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[6رای]حضور مسئولین در مراسم


[6رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[5رای]سالن قدس


[5رای]مهمانان خارجی در مراسم


[5رای]مهمانان خارجی در مراسم


[7رای]مهمانان خارجی در مراسم


[7رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[6رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[6رای]تجلیل از نفرات برتر


[8رای]تجلیل از نفرات برتر


[7رای]تجلیل از نفرات برتر


[6رای]تجلیل از نفرات برتر


[6رای]تجلیل از نفرات برتر


[6رای]تجلیل از نفرات برتر


[5رای]تجلیل از نفرات برتر


[6رای]تجلیل از نفرات برتر


[8رای]لوح یادبود


[6رای]سالن قدس


[7رای]سالن قدس


[7رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[51رای]اهدای جوایز


[49رای]مهمانان خارجی


[51رای]اهدای جوایز


[51رای]اهدای جوایز


[6رای]اهدای جوایز


[4رای]اهدای جوایز


[9رای]دکتر شهاب الدین صدر


[6رای]دکتر شهاب الدین صدر


[6رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[6رای]دکتر محمدجعفر علمي


[7رای]دکتر مهدی رجایی و دکتر شهاب الدین صدر


[7رای]اهدای جوایز


[6رای]آيت الله اعرافي


[11رای]دکتر محمدجعفر علمي


[6رای]دکتر شهاب الدین صدر


[5رای]

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved