حضرت آیة‌الله اعرافی


[252رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[211رای]دکتر محمدجعفر علمي


[237رای]دکتر محمدجعفر علمي


[236رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[312رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[237رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[48رای]دکتر مهدی امیدی


[42رای]دکتر مهدی امیدی


[47رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[47رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[44رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[48رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[43رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[39رای]دکتر شهاب الدین صدر


[47رای]حضور مسئولین در مراسم


[49رای]دکتر شهاب الدین صدر


[42رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[45رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[49رای]حضور مسئولین در مراسم


[52رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[45رای]سالن قدس


[42رای]مهمانان خارجی در مراسم


[44رای]مهمانان خارجی در مراسم


[48رای]مهمانان خارجی در مراسم


[46رای]شرکت‌کنندگان در مراسم


[53رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[47رای]تجلیل از نفرات برتر


[49رای]تجلیل از نفرات برتر


[46رای]تجلیل از نفرات برتر


[39رای]تجلیل از نفرات برتر


[42رای]تجلیل از نفرات برتر


[46رای]تجلیل از نفرات برتر


[41رای]تجلیل از نفرات برتر


[41رای]تجلیل از نفرات برتر


[46رای]لوح یادبود


[44رای]سالن قدس


[46رای]سالن قدس


[47رای]حجت الاسلام سيد مجيد المشعل


[93رای]اهدای جوایز


[92رای]مهمانان خارجی


[87رای]اهدای جوایز


[91رای]اهدای جوایز


[48رای]اهدای جوایز


[46رای]اهدای جوایز


[47رای]دکتر شهاب الدین صدر


[45رای]دکتر شهاب الدین صدر


[41رای]حضرت آیة‌الله اعرافی


[45رای]دکتر محمدجعفر علمي


[48رای]دکتر مهدی رجایی و دکتر شهاب الدین صدر


[49رای]اهدای جوایز


[49رای]آيت الله اعرافي


[54رای]دکتر محمدجعفر علمي


[46رای]دکتر شهاب الدین صدر


[42رای]

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved