جشنواره بين‌المللي پژوهشی شيخ طوسی(قدس سره) جهت تبیین و تولید دانش دینی، قرآنی و توسعه نظریه‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون و براساس نیازها و انتظارات جهانی، همه‌ساله برگزار می‌گردد. این جشنواره همچنین خاستگاه و بستر مناسبی برای شناسایی، معرفی و تقدیر از نوآوری‌های علمی و آثار برتر پژوهشی پژوهشگران المصطفی(ص) است.

جشنواره در یک نگاه
_______________________________________
90
27000
25000
21
پیش نشست ها
_______________________________________

نقش زنان دانش آموخته المصطفی در گسترش علوم اسلامی – انسانی

دوره جشنواره: 21
تاریخ برگزاری : 26/01/1398 12:00:00 ق.ظ
مکان برگزاری : مدرسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)

تبیین ریز موضوعات فراخوان مقاله

دوره جشنواره: 21
تاریخ برگزاری : 27/01/1398 12:00:00 ق.ظ
مکان برگزاری : نمایندگی المصطفی - واحد اصفهان

کمیته علمی جشنواره

دوره جشنواره: 21
تاریخ برگزاری : 09/11/1397 12:00:00 ق.ظ
مکان برگزاری : قم

کمیته مشورتی فراخوان مقاله

دوره جشنواره: 21
تاریخ برگزاری : 30/10/1397 12:00:00 ق.ظ
مکان برگزاری : قم

برگزیدگان دوره های پیشین
_______________________________________