دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 11/09/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
تمدید مهلت دریافت آثار

مهلت دریافت آثار چاپ شده در سال «96» و «97» تا پایان اسفندماه سال 1397 تمدید شد.