دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 23/12/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

گزارش جلسه کمیته علمی علوم انسانی بررسی اولیه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی (ره)

روز 23/12/97 از  ساعت 8 صبح الی 5/،9 کمیته علمی علوم انسانی بررسی آثار رسیده به جشنواره، تشکیل جلسه داد. در این جلسه اثار رسیده به جشنواره مور بررسی قرار گرفته و ارزیابی های اثار در رشته ها و موضوعات مختلف تعیین شد. همچنین در این جلسه ارزیابی های انجام شده و برگشت داده شده به دبیر خانه جشنواره  و امتیازات داده شده به اثار توسط ارزیاب ها مورد بررسی و دقت قرار گرفت. در همین راستا برخی از آثار برای ارزیابی مجدد به ارزیاب دیگر ارجاع داده شد.