دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 22/01/1398 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

تمدید دریافت آثار چاپ شده در سال 96

بنا به درخواست دبیرخانه جشنواره و موافقت شورای سیاست گذاری پژوهشگاه المصطفی (ص) دریافت آثار چاپ شده (از قبیل مقاله چاپ شده یا ارائه شده، کتاب چاپ شده، پایان نامه) در سال 1396 تا پایان خرداد ماه تمدید شد.

لذا طلاب محترم جهت شرکت در جشنواره هرچه سریع تر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره شیخ طوسی (ره) تحویل دهند.