دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 26/01/1398 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

اولین جلسه کمیته بررسی آثار علوم انسانی در سال 98 در تاریخ 26 فروردین ماه برگزار شد

جلسه کمیته بررسی اثار علوم انسانی

اولین جلسه بررسی آثار علوم انسانی روز دوشنبه 1398/1/26 با حضور اعضا آقایان دکتر قیاسی و دکتر زهره کاشانی و دکتر معلمی  و آقای یارعلی در دبیرخانه جشنواره شیخ طوسی برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر تعیین ارزیاب برای برخی از آثار ، ارزیابی های انجام شده نسبت به چند اثر مورد بررسی قرار گرفت.