دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 10/04/1398
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

در ابتدای جلسه آقایان: علوی ، رضانژاد، یوسف زاده ، یارعلی و صفر زاده و کرمی ضمن ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده، نقطه نظرات خود را در مورد جشنواره و مسائل آن بیان کردند و سپس رئیس پژوهشگاه به جمع بندی موضوعات طرح شده پرداختند.

گزارش جلسه بررسی مسائل مختلف جشنواره شیخ طوسی ره

تاریخ:3/4/98

حاضرين حجج اسلام و آقايان: رضایی، علوی، رضانژاد، یارعلی، صفرزاده، یوسف‌زاده و کرمی


در ابتدای جلسه آقایان: علوی ، رضانژاد، یوسف زاده ، یارعلی و صفر زاده و کرمی ضمن ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده، نقطه نظرات خود را در مورد جشنواره و مسائل آن بیان کردند و سپس رئیس پژوهشگاه به جمع بندی موضوعات طرح شده  پرداختند.

·        خلاصه مذاکرات و مصوبات:

    1. با توجه به سابقه دیرین و درخشان جشنواره و توقعات ایجاد شده، برگزاری با شکوه جشنواره مورد تاکید قرار گرفت.

2. با توجه به اینکه برای اخذ اثار چاپ شده و پایان‌نامه‌های دفاع شده در سال‌های 1396 و 1397، زحمات زیادی اعم از اطلاع رسانی به مراکز مختلف المصطفی و اساتید و پژوهشگران و دانش آموختگان و  همکاران محترم، ارسال آثار و پایان نامه ها از سوی مدارس و مراکز مختلف به دبیرخا نه جشنواره، ثبت اطلاعات مربوط و در چند نوبت ارزیابی و بررسی آثار، جا دارد این زحمات که از سوی مجموعه پژوهشگاه و مجتمع‌ها و مراکز گوناگون المصطفی صورت گرفته، مورد توجه قرار بگیرد.

3. با پیگیری‌های به عمل آمده در دبیرخانه جشنواره و تغییراتی که در ساختار و نیروی انسانی صورت گرفت و نیز دوسالانه شدن و فرصت بیشتر برای ارسال آثار، تعداد آثار واصله به جشنواره نسبت به سال‌های پیشین رشد قابل توجه‌ای داشته است.

4. تا کنون 870 اثر  از آثار چاپ شده سال 96 اساتید و دانش پژوهان و همکاران المصطفی به دبیر خا نه جشنواره شیخ طوسی رسیده است و  از اثار چاپ شده در سال 97 بیش از 300 اثر تا کنون به این دبیر خانه ارسال شده است.

5. نظر به اینکه به علل مختلفی برگزاری جشنواره در این دوره، دو سالانه شده است و از طرفی با اطلاع رسانی‌ها و تبلیغات مختلف و همچنین مشارکت بسیاری از اساتید و دانش‌پژوهان و همکاران در ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره، توقعات زیادی ایجاد شده و منتظر برگزاری آن می‌باشند.

6. با توجه به شرکت بسیار بالای اساتید و دانش پژوهان و همکاران المصطفی و ارسال اثار زیاد ضرورت تهیه امکانات و بودجه مناسب برای رسیدگی و برگزاری جشنواره ای با شکوه ضروری می باشد.

7. تاکنون تلاش گردیده ارزیابی‌های آثار جشنواره، تشکیل کمیته‌های ارزیابی و برگزاری برخی پیش‌نشست‌ها، با کمترین هزینه کرد و در ضمن موظفی همکاران علمی پژوهشگاه صورت گیرد. در این خصوص اعضائ هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه و اساتید برخی از مراکز المصطفی مخصوصا اساتید مجتمع آموزش عالی فقه تقدیر و سپاس بعمل آید.

8. گرچه در اهدا جوائز و تقدیر از پژوهشگران برتر ناگزیر به اعطا جوائز مادی هستیم، اما رویکرد پژوهشگاه  تقدیر بشکل اعطا امتیازات علمی و تقدیر معنوی می باشد.