دوره جشنواره : 22
تاریخ مطلب : 14/05/1399 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

برگزاری پیش نشست بخش فراخوان مقاله تحت عنوان "ظرفیت های فقه پویای شیعه در عرصه بین الملل" به صورت مجازی در مجتمع فقه

با حضور استاد اقای دکتر سید محمد ذوالفقاری معاونت پژوهش پژوهشگاه پیش نشست جشنواره شیخ طوسی ره تحت عنوان " ظرفیت های فقه پویای شیعه در عرصه بین الملل به صورت مجازی در روز سه شنبه 14/5/99 برگزار گردید و اساتید و دانش پژوهان این مجموعه در این اجلاس شرکت نمودند. این پیش نشست با همکاری دبیر خانه جشنواره شیخ طوسی و  معاونت پژوهش مجتمع عالی فقه برگزار گردید.