دوره جشنواره : 23
تاریخ مطلب : 11/10/1278 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

تمدید مهلت ارسال آثار و مقالات به دبیرخانه جشنواره تا پایان آبان و آذر 1400

پیرو استقبال فراوان پژوهشگران محترم در ارسال آثار و مقالات به دبیرخانه جشنواره، این مهلت به شرح ذیل تمدید گردید:

بخش اصلی جشنواره:

مهلت ارسال آثار (رساله ها و پایان نامه های دفاع شده و کتاب و مقاله چاپ شده در سال 1399)

تا پایان آبان ماه 1400

بخش ویژه جشنواره با موضوع «دین ، دینداری و فضای مجازی»:

مهلت ارسال چکیده مقاله: پایان آبان ماه 1400

مهلت ارسال اصل مقاله: پایان آذرماه 1400

 

تا کنون بیش از 900 اثر در دو بخش اصلی و ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

 

دریافت فایل PDF