دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 02/04/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
برگزاری جشنواره‌ بیست و یکم

تحویل آثار چاپ شده اساتید، فضلا، طلاب، دانش پژوهان و همکاران محترم المصطفی (ص) در سال 1396

بسمه تعالی
اطلاعیه برگزاری جشنواره‌ پژوهشی شیخ طوسی ره

به اطلاع اساتید، فضلا، طلاب، دانش پژوهان وهمکاران محترم  المصطفی می رساند که در سال 1397 نیز همانند سال های گذشته جشنواره‌ی پژوهشی شیخ طوسی ازسوی پژوهشگاه بین المللی المصطفی برگزارخواهد شد. لذا چنانچه در سال 1396 آثار چاپ شده‌ای اعم از کتاب یا مقاله داشته‌اید، اثر یا آثار خود را با تکمیل فرمهای مربوط که در اختیار دفاتر معاونت های پژوهشی مدارس قرار دارد، بهمراه یک قطعه عکس، جهت شرکت در این جشنواره به دبیر خانه جشنواره واقع در پژوهشگاه بین المللی المصطفی ارسال فرمایید.
دبیر خانه‌ی جشنواره‌ی شیخ طوسی (ره)
شماره تماس : 02532133382 __ 09102817002