دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 27/10/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
فراخوان مقاله جشنواره شیخ طوسی (ره)

فراخوان جشنواره با موضوع «نقش المصطفی و فارغ التحصیلان آن در گسترش علوم اسلامی در جهان» با ریزموضوعات اعلام شد.

فراخوان جشنواره با موضوع «نقش المصطفی و فارغ التحصیلان آن در گسترش علوم اسلامی در جهان» با ریزموضوعات اعلام شد.