تاریخ مطلب : 21/11/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

آئین نامه ها و فرم ها

لیست آیین نامه ها و فرم های بیست و یکمین جشنواره شیخ طوسی (ره)

لیست آیین نامه:
آیین نامه جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل : | حجم : 1 مگابایت
دانلود
لیست فرم ها:
فرم شماره1: مشخصات فردی
نوع فایل : | حجم : 1 مگابایت
دانلود
فرم شماره1: مشخصات فردی
نوع فایل : | حجم : 1 مگابایت
دانلود
فرم شماره2: مشخصات اثر پژوهشی
نوع فایل : | حجم : 1 مگابایت
دانلود
فرم شماره2: مشخصات اثر پژوهشی
نوع فایل : | حجم : 1 مگابایت
دانلود
فرم شماره2: مشخصات پایان نامه
نوع فایل : | حجم : 1 مگابایت
دانلود
قائمة النماذج العربية لإستمارات المهرجان:
الإستماره رقم 1: المعلومات الشخصية
نوع الملف : | حجم : 1 MB
تحمیل الملف
الإستماره رقم 1: المعلومات الشخصية
نوع الملف : | حجم : 1 MB
تحمیل الملف
الإستماره رقم 2: مواصفات تأثير البحث
نوع الملف : | حجم : 1 MB
تحمیل الملف
الإستماره رقم 2: مواصفات تأثير البحث
نوع الملف : | حجم : 1 MB
تحمیل الملف