تاریخ مطلب : 11/10/1278 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

کمیته ارزیابی در بخش های علوم اسلامی و علوم انسانی

 

کمیته ارزیابی علوم اسلامی:
حجت الاسلام و المسلمین فرضی؛
حجت الاسلام و المسلمین درگاهی؛
جناب آقای دکتر دهقان؛
جناب آقای دکتر افضلی؛
حجت الاسلام و المسلمین شهبازیان.


کمیته ارزیابی علوم انسانی:
جناب آقای دکتر رحمانی؛
حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده؛
حجت الاسلام و المسلمین قیاسی؛
حجت الاسلام و المسلمین معلمی؛
حجت الاسلام و المسلمین زهره کاشانی.