تاریخ مطلب : 07/02/2019
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

کمیته علمی

کمیته علمی جشنواره شیخ طوسی(ره)

جناب آقای دکتر یوسف زاده
جناب آقای دکتر رحمانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سخاوتی
جناب آقای دکتر یعقوبی
حجت الاسلام و المسلمین حسینی جبلی
جناب آقای دکتر سیدمهدی طاهری
حجت الاسلام و المسلمین درگاهی
حجت الاسلام و المسلمین معلمی