تاریخ مطلب : 11/10/1278 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

شورای سیاست گذاری دوره بیست و یکم جشنواره شیخ طوسی(ره)

حجت الاسلام و المسلمین حسن رضایی
ریاست پژوهشگاه المصطفی(ص)
حجت الاسلام و المسلمین سیدرسول علوی
معاونت پژوهش پژوهشگاه المصطفی(ص)
حجت الاسلام و المسلمین عزالدین رضانژاد
ریاست پژوهشکده علوم اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین علی همت بناری
ریاست پژوهشکده علوم انسانی
جناب آقای دکتر سیدرضا مهدی نژاد
ریاست پژوهشکده مطالعات منطقه ای
جناب آقای دکتر جعفر رحمانی
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی- گروه مدیریت
  جناب آقای علی کرمی
معاونت اداری مالی پژوهشگاه المصطفی