دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 21/01/1398 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

اولین جلسه کمیته ارزیابی علوم اسلامی

اولین جلسه کمیته ارزیابی اولیه علوم اسلامی در سال جدید به حضور اعضاء این کمیته در تاریخ 1398/1/21 در دبیر خانه جشنواره علمی بین المللی شیخ طوسی (ره) با موضوع؛ تعیین ارزیاب برای آثار رسیده به دبیرخانه و بررسی ارزیابی‌های انجام شده تشکیل شد.