دوره جشنواره : 22
تاریخ مطلب : 09/07/1399 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

برگزاری پیش نشست در نمایندگی آشتیان

در تاریخ دوشنبه 99/4/16 بنا به دعوت نمایندگی محترم اشتیان با حضور حجج اسلام اقایان دکتر ذوالفقاری معاونت پژوهش پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص و یارعلی از اعضای دبیر خانه جشنواره علمی شیخ طوسی ره ضمن تشکیل جلسه به مسئولین و اساتید محترم نمایندگی، پیش نشست بخش فراخوان مقاله جشنواره تحت عنوان" بررسی ابعاد بین المللی بیانه گام دوم" در این نمایندگی برای دانش پژوهان خواهر و برادر برگزار گردید.